خانه نشریه انتشارات

میخواهد عصای دست فعالین محلی کارگری و در خدمت اتحاد سوسیالیستی کارگران باشد

درباره ما مانیفست جنبش علیه بیکاری مرامنامه

  • تازه‌ترین‌ها از علیه بیکاری:

  • انتشار جزوه درباره کارکرد انجمنهای صنفی کارگران فصلی - ساختمانی در ایران: آذر 1400

  • شماره 79 نشریه به تاریخ سیزده آذر 1400 منتشر شد

  • شماره 78 نشریه به تاریخ 13 نوامبر، 22 آبانماه 1400 منتشر شد

  • شماره 77 نشریه به تاریخ شنبه 6 نوامبر، 15 آبان 1400 منتشرشد

  • شماره 76 نشریه در 26 اکتبر منتشر شد

  • تاریخ 21 اکتبر: علیه بیکاری تصمیم دارد انتشار هفتگی نشریه را از سر بگیرد. شنبه هر هفته

  • انتشارات تازه- : چهار جزوه در مرور اعتراضات کارگری در دهه 1390 در بخش معلمان، معدن، صنعت و خدمات