سر سخن

 • شماره 41 نشریه - ضمیمه

  (ویژه مبارزات عرصه زنان طبقه کارگر در ایران)

  • شورش سبکبال زنان کارگر در امریکا – نوبت ایران؟
  • (علیه سرمایه، علیه خانه و خانه داری، علیه "نان و کره"
  • شورش 20000 – زنان کارگر صنعت پوشاک امریکا تاریخ میسازند
  • زنان کارگر یهودی علیه بیکاری و علیه فلاکت
  • رئوس جنبش مطالباتی در عرصه زنان

  دانلود ضمیمه

   

   

   

تصاویر انتخابی

etehad.png

اعتراضات کارگری

 • دست درازی قوه قضائیه به هفت تپه موقوف

  مالکیت  را تنها با دزدی میتوان حفظ کرد، مذهب را با شهادت دروغ، خانواده را با حرامزادگی و نظم را با بی نظمی. در ایران کل ساختار سیاسی و بیش از هر چیز دادگاه ها و قوانین   به فاحشگی کشانده شده اند.

  ادامه مطلب...  
 • شهر سرخ من، شهر اعتصابات کارگری

  شهرهای سرخ همه آن چیزی است که امر آزادی و رفاه و زندگی شرافتمندانه در سراسر ایران فورا به آن نیاز دارد.

  شهر پس از شهر، سراسر ایران در تب خواستهای بر حق مردم زحمتکش میسوزد. به یمن اعتصابات پی در پی کارگران هپکو اراک، لوله اهواز، اعتصاب سراسری معلمان و دهها اعتصاب دیگر صدای اعتراض بر حق مردم در خیابانها از گلوی هزاران اعتصابی فریاد زده میشود. سفره خالی، دستمزد پرداخت نشده، چشمان به گود افتاده کودکان، اعتیاد برادر بیکار، پناه به بی پناهی فروش کلیه و فرسایش بی حاصل بدنبال دستفروشی و اضافه کاری؛ همه نکبتهای زندگی؛ بجای نفرین و خون دل کنج تنهایی از گلوی هزاران اعتصابی پرشور دستمایه اعتراض، دستمایه اتحاد برای تغییر میشوند. کارگران اعتصابی نه تقدیر، بلکه عاملین این زندگی جهنمی را به هماورد طلبیده اند. این صدا غرور می آفریند، این صدا را باید تقویت کرد.

  جمهوری اسلامی از ترس رویارویی مستقیم و از هراس عصیان مردم به سیاست طفره و خریدن وقت پناه برده است. دولت و سرمایه داران روی فرسایش و پراگندگی و تفرقه تدریجی صف اعتصابیون حساب باز کرده اند. در مقابل، حالا نوبت مردم شهر، نوبت گردانهای ذخیره است که باید کارگران، اعتصاب و خواستهای آنها را در حلقه حمایت خود بگیریم.

  در اعتصاب معدنچیان کارگران نروژی برای نگهداری کودکان کارگران در مدت اعتصاب اعلام آمادگی کردند. در اعتصابات بزرگ دوره قیام ساکنین شهرکهای مجاور اعتصابیون را ئدیده و نشناخته اما مثل برادر تنی در سفره و سقف خانه خود شریک ساخته اند. در امریکا دهها آشپزخانه عمومی در پارکهای شهر اعتصابات کارگری را به اعتصاب یک شهر تبدیل میساخت. ابتکار و راه حل مردم زحمتکش محلات اراک و اهواز چه خواهد بود؟

   

   

زنان کارگر

 • طب سنتی، عفریت تندرستی بر فراز طبقه کارگر در ایران

  هدف از این نوشته نگاهی به زمینه ها و دلایل عروج طب سنتی است. خواهیم دید که اجزای این باصطلاح طب بر نفی و انکار نیازهای انسانهای کارکن در جامعه مدرن استوار است.

  ادامه مطلب...  
 • جنبش اعتصاب نشسته   کارگران زن در امریکا

  این نوشته به مرور اعتصاب زنان کارگر و آنچه "اعتصابات افسانه ای سال 1937" خوانده میشود اختصاص دارد.

  ادامه مطلب...  

طنز کارگری

 • کارگران و فرهنگ کار: سعدی یا حافظ؟

  هنر نزد ایرانیان است و بس! بعلاوه، از آنجا که  ایرانیان بجز هنر و زیبایی از جمله از عقل هم برخوردارند و پس از چند هزار سال تمدن دریافته اند که "هنر" نان نمیشود، تحقیقات خود را متوجه جایگاه کار در میان ایرانیان ساخته اند. 

  ادامه مطلب...  
 • آق دره - تنگسیر طبقه کارگر در ایران!

  شیر ممد امروز نمیتواند یک الهام، یک ندا، یک افسانه و سرمشق برای خروش نسل دیگر باشد، او چاره ای جز فتح سرزمین خود ندارد، او باید حق را در مفاهیم ساده زندگی معنا کند و دیگران را در پیگیری و احقاق آن سهیم سازد... و برای همه اینها باید، زن و مرد،  یک شیرممد، یک فعال شجاع و پرچمدار دیوانه اعتراض طبقاتی کارگری باشد.

  ادامه مطلب...  

کارگران و سیاست

 • فساد قانون، قانون فاسد و جمهوری پاستوریزه اسلامی سرمایه

     روابط تولیدی و اجتماعی مبتنی بر بهره کشی اسلامی سرمایه در ایران لجنزاری است که فساد قانونی و قانون فاسد تنها مدخلی بر واقعیت شوم آنرا تشکیل میدهد. 

  ادامه مطلب...  
 • لطفا با یک شناسنامه ما را در جهنم خود شریک سازید!

  بنا به اظهارات عباس قائدی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در چهارم مرداد ماه سال 1393 " احتمال می دهیم یک میلیون نفر فرزند حاصل ازدواج زنان ایرانی با مردان اتباع بیگانه در کشور زندگی می کنند که هویت آنها مشخص نیست.

  ادامه مطلب...